Regulamin

Sklep akwarystyczny rybarium.pl obsługiwany przez firmę JAMA s.c. ul. Batalionów Chłospkich  10 94-058 Łódź,  zwaną dalej rybarium.pl

Warunki dokonywania zakupów

Sklep akwarystyczby rybarium.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.rybarium.pl

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie rybarium.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli rybarium.pl  nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. W przypadku reklamowania towaru zastosowanie mają odpowiedni przepisy polskiego prawa.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

W przypadku płatności przelewem/pobraniem, środki zostaną zwrócone na podane zez klienta konto, w przypadku płatności kartami, środki zostaną zwrócone na konto karty płatniczej, którą dokonywana była płatność

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep@rybarium.pl

Postanowienia końcowe

rybarium.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@rybarium.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.